Eu sunt vântul

Într-un decor minimalist, apar cele două personaje care nu au nici nume proprii, nici statut social. Discuția complexă dintre ei – despre viață, suflet, iubire – are loc într-o barcă. UNUL este marinar experimentat și un depresiv evident. CELĂLALT este novice în ale marinei și un protector pragmatic. Primul îl convinge pe cel din urmă să pornească într-o călătorie pe mare, însă în timpul primejdioasei călătorii UNUL cade peste bord și, împotrivindu-se tuturor încercărilor de salvare, devine, conform panteismului, parte a naturii. Descifrarea mesajului poate fi variată. Pe de o parte, piesa pare o confruntare dintre două caractere inter-dependente despre existența fără sens. Pe de altă parte, opera duce spre o meditație despre atitudinea omului: întrucât UNUL protestează în privința ideii de unitate firească între ceea ce el simte și ceea ce spune. Personajele pot reprezenta însă, însuși omul în cele două ipostaze ale sale: sincigașul care neagă viața și supraviețuitorul sociabil. Contrastul și totodată complementaritatea stărilor celor doi se reflectă perfect în proiecțiile cenușii ale atmosferei sau în formele neliniștite ale stâncilor și valurilor mării. Iar sunetul se așterne ca un voal, peste sală, peste apă, pentru a intensifica și mai mult ceea ce nu pot exprima cuvintele – vocea eului interior.

Teatrul  „Alexei Mateevici”  din Chişinău este o instituție publică, fondată de Ministerul Culturii, care are drept misiune promovarea  artei teatrale lirice, dramatice și a educației non-formale pentru toate categoriile de public.

Primele reprezentații teatrale au avut loc în  1979, în cadrul  Filarmonicii de Stat din Moldova, iar din 1989, această trupă de actori a devenit Teatrul de Stat „Alexei Mateevici”.

***

In a minimalist set, we see the two characters that have neither names, nor social status. Their complex conversation about life, soul, love takes place in a boat.

One of them is an experimented sailor and an obvious depressive person. The other one is a novice sailor, but a pragmatic protector. The first one convinced the later to start a dangerous sea journey, during which the first one falls over board, and, according to a pantheistic view, he becomes part of the nature, since he opposed every effort to be rescued.

Decoding the message can lead to various conclusions. On one hand, the play seems to be a confrontation about the meaningless existence, between two inter-dependent characters. On the other hand, the play can be a meditation about people’s attitudes, since the first one refuses the idea of a natural unity between what he feels and what he says. But the characters may also represent the human individual in both their faces: the suicidal person who rejects life and the sociable survivor.    

Alexei Mateevici Theater in Chişinău is a public institution financed by the Ministry of Culture, whose main mission is to promote Opera, Drama Theater and non-formal education for every audience category. The first theatrical performances took place in 1979, as part of the State Philharmonic Orchestra in Moldova, and in 1989 this troupe of actors became   Alexei Mateevici State Theater.

Sari la conținut